III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ

Poster Sunumları

Sunum Numarası

Sunucu

Poster Başlığı

P-130
Erdem Nazilli
Organik Kati Atiklarin Aerobik Şartlarda Biyoteknolojik Yöntemlerle Kompostlaştirilmasi
P-131
Özlem Alptekin
Üreazın Polietilenimin İle Modifiye Edilmiş Kalsiyum Silikat Üzerine İmmobilizasyonu
P-132
Hasan Çiftçi
Leptospirillum ferrooxidans ile düşük tenörlü nikel lateritlerden metallerin çözündürülmesi
P-133
Gözde Arslan
Saccharomyces cerevisiae’da Organik Asit Stresinin CYC1 ve GPD1 Genleri Transkripsiyonuna Etkilerinin İncelenmesi
P-134
Belkıs Yapıcı Akca
Çamlık Köyü’nün Bazı Kazmofitik Bitkileri
P-135
İlham Eröz Poyraz
Jasmonatların kimyasal yapıları, görevleri ve tümör baskılama potansiyalleri
P-136
Şeyda Akın
KKKA Hastalarında Foxp3 Geni -3279A/C ve -924A/G Polimorfizmlerinin Araştırılması

Other Conferences